فراخوان مقاله

دوفصلنامه Spektrum Iran به صاحب امتیازی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در آلمان که از شماره اول سال 2014 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به احراز رتبه علمی – پژوهشی گردیده است با بیست و هشت سال سابقه انتشار وظیفه خود می داند معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی  براساس روش های علمی را برای مخاطبان و علاقمندان، مراکز ایرانشناسی و اسلام شناسی در حوزه آلمانی زبان (آلمان، اتریش، سوئیس به صورت کشورهای خاص) و موسسات علمی – آموزشی و کتابخانه های آلمانی زبان در سراسر دنیا مورد توجه قرار دهد.

نشریه اشپکتروم صورت  دوفصلنامه و به زبان آلمانی منتشر می شود. هر شماره از نشریه حاوی شش مقاله است.

بدين وسيله از كليه صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از استادان، مديران و برنامه ريزان، دانشجويان، كارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل مي آيد، مقالات علمي- پژوهشي خود را از طريق فرم دريافت مقاله ارسال نموده تا با ذكر نام نويسندگان منتشر گردد.

شرايط پذيرش مقاله :

1 – مقالات می تواند به هریک از زبان های آلمانی، انگلیسی یا فارسی باشد.

2 – مقاله در جايي چاپ و يا هم زمان براي نشريه ديگري ارسال نشده باشد.

3 – مقاله ارسالي باید تحقيقي و حاصل پژوهش نويسندگان و حاوی نوآوری باشد.

4 – مقالات در ارتباط با حوزه تخصصي نشريه باشد.

5 – مقالات مي تواند مستخرج از پايان نامه و با تأييد استاد راهنما باشد.

6- نشريه در رد يا پذيرش مقالات و ويرايش آن ها آزاد است.

نویسندگان محترم در صورت نیاز برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق شماره زیر با دبیرخانه نشریه تماس حاصل نمایند:

004930740715415 (مدیرمسئول آقای دکتر یونس نوربخش)

004930740713419 (فاکس)