اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله در نشریه اشپکتروم ایران

این نشریه آن دسته از مقالات را منتشر خواهد کرد که دربرگیرنده داده‌های اصیل در موضوع باشد. پژوهشگرانی که مایلند مقاله‌هایشان در این نشریه انتشار یابد، شایسته است به نکته­های زیر توجه فرمایند:

اصول مربوط به فصلنامه

1- اطلاعات شخصی نویسندگان برای تمامی افرادی که به مقاله دسترسی دارند محرمانه است.

2- تصمیم‌گیری درباره مقالات بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام می‌شود.

اصول مربوط به نویسندگان محترم

 1- مقاله حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- نام نویسنده مسئول و همکاران در مقاله با دقت ذکر شود و از آوردن اسامی غیرمرتبط با پژوهش خودداری گردد.

3- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع به شکل دقیق آورده شود تا در محاسبه ضریب‌ تأثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

4- مقاله در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌ به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات فرستاده نشده باشد (لطفا تا سه ماه پس از ارسال مقاله به این فصلنامه از فرستادن آن به مجله‌ای دیگر خودداری فرمایید، در غیر این صورت ضمن حذف مقاله، از ادامه همکاری با نویسنده خودداری خواهد شد).

5- نویسنده هرزمان که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود، لازم است نشریه را در جریان قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام کند یا مقاله را بازپس گیرد.

6- اصل مقاله‌های ردشده یا انصراف‌داده‌شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهند شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.

7- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

اصول مربوط به داوران محترم

1- لازم است داوران محترم پس از بررسی اولیه مقاله، سردبیر را در جریان نتیجه کلی بررسی خود (پذیرش داوری مقاله یا رد آن، و یا داوری با تأخیر) قرار دهند.

2- داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و به‌روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی، نژادی، و مذهبی و غیره در داوری خودداری شود.

3- توجه به منابع استفاده‌شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه ارجاعات مقاله باید به‌طورکامل مطابق شیوه‌نامه مجله آمده باشند.