فصلنامه اشپکتروم ایران

فصلنامه «اشپکتروم ایران»

“اشپکتروم ایران” فصلنامه ای است که از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، از سال 1988 انتشار می یابد.

هدف از انتشار این فصلنامه معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی  براساس روش های علمی برای مخاطبان و علاقمندان، مراکز ایرانشناسی و اسلام شناسی در حوزه کشورهای آلمانی زبان (آلمان، اتریش، سوئیس به صورت کشورهای خاص) و موسسات علمی – آموزشی و کتابخانه های آلمانی زبان در سراسر دنیا است.

دامنه موضوعات مورد توجه نشریه برای پذیرش مقالات شامل آن دسته از پژوهشهای مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران، اسلام و تشیع است که موضوعاتد زیر را شامل گردد:

– تاریخ (ایران قبل از اسلام، ایران اسلامی، تاریخ تشیع)

– فلسفه و کلام

– هنر و اندیشه

– مباحث و مطالعات فرهنگی – اجتماعی

به دلیل ویژگی زبانی و مخاطب یابی خاص این نشریه، همچنین استمرار فعالیت آن و به رغم فراز و نشیب های فراوان، اشپکتروم ایران به عنوان یکی از منابع تحقیقاتی و اصیل که علاوه بر وظیفه معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، می کوشد فضای مطالعات و تحقیقات علمی و پژوهشی ایران را در دنیای آلمانی زبان عرضه دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

 دکتر حمیدرضا یوسفی استاد فلسفه میان فرهنگی و تاریخنگاری فلسفه در دانشگاه کبلنر آلمان تا پایان سال 2017  سردبیری فصلنامه را عهده دار می باشند.

هئیت تحریریه کنونی فصلنامه که مخاطبان آن در وهله ی اول بخش های اسلام شناسی، ایران شناسی و شرق شناسی در کنار فلسفه و فرهنگ شناسی دانشگاه های آلمان و نیز برخی دیگر از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی هستند، در صدد آن هستند در رویکردی نوین برای نشریه، معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ایران، تشیع و گفتمان انقلاب اسلامی و تبیین فضای علمی و آموزشی ایران معاصر در دامنه مطالعات علوم انسانی را مبنای فعالیت علمی در انتشار مقالات قرار دهند.

این پاپگاه اینترنتی که به زبان آلمانی طراحی شده است، دربرگیرنده تمام مقالات فصلنامه اشپکتروم ایران از آغاز فعالیت آن در سال 1988 میلادی تاکنون، بصورت “تمام متن” است. به نظر می رسد این اقدام، فرصت مناسبی برای پژوهشگران آلمانی زبان جهت دستیابی به مقالات 25 ساله این فصلنامه خواهد بود.

  عنوان نشریه: اشپکتروم ایران

  زبان اول نشریه:  آلمانی

  اولین سال انتشار: 1988

  شماره شابک: ISSN 0934-358X

  شهر و کشور محل انتشار: برلین – آلمان

  ناشر نشریه: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران – برلین

  سردبیرنشریه تا پایان سال 2017: دکتر حمید رضا یوسفی

 مدیر مسئول نشریه: سید علی موجانی

  تواتر انتشار نشریه: فصلنامه  ( 4 شمارگان در سال)

  آدرس پستی:

Redaktion des Spektrum Iran

Drakestr. 3, 12205 Berlin

Tel.: +49 – 30 -740 715 408

Fax: +49 – 30 – 740 715 419

spektrumiran@irankultur.com

www.spektrum-iran.de