انتشار دفتر اول سال 2019 نشریه علمی و پژوهشی «اشپکتروم ایران»

علاقمندان می توانند برای مطالعه ی این شماره بر روی عنواین ذیل کلیک نمایند:

Spektrum Iran – 32. Jahrgang 2019, Heft 1