انتشار دفتر دوم سال 2018 نشریه علمی و پژوهشی «اشپکتروم ایران»

علاقمندان می توانند برای مطالعه ی این شماره بر روی عنواین ذیل کلیک نمایند:

Spektrum Iran – 31. Jahrgang 2018, Heft 2

 

Cover-Heft-2-2018-web