انتشار دفتر اول سال 2018 فصلنامه علمی و پژوهشی «اشپکتروم ایران»

علاقمندان می توانند برای مطالعه ی این شماره بر روی عنواین ذیل کلیک نمایند:

Spektrum Iran – 31. Jahrgang 2018, Heft 1

 

Spektrum-Iran-1-2018