«فصلنامه اشپکتروم ایران»

این پاپگاه اینترنتی که به زبان آلمانی است، دربرگیرنده تمام مقالات فصلنامه اشپکتروم ایران از آغاز فعالیت آن در سال 1988 میلادی تاکنون، بصورت “تمام متن” است. به نظر می رسد این اقدام، فرصت مناسبی برای پژوهشگران آلمانی زبان جهت دستیابی به مقالات 25 ساله این فصلنامه خواهد بود.

انتظار می رود با فعال شدن بخش جستجو و سایر امکانات سایت مذکور، زمینه بهره برداری از مقالات ارزنده این نشریه برای مخاطبان بیشتری فراهم گردد.

گفتنی است بر اساس پیش بینی های بعمل آمده، مقالات این نشریه از این پس در موتورهای جستجو از موقعیت مناسبت تری برخوردار خواهند بود.

«اشپکتروم ایران»، فصلنامه ی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، از سال 1988 به این سو انتشار می یابد و در طول حیات خود فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است.

هدف‌ از انتشار اين‌ فصلنامه‌ معرفي‌ عناصر اصيل‌ فرهنگي‌ ايران‌ اسلامي‌ به‌ انديشمندان‌ كشورهاي‌ آلماني‌ زبان‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ فصلنامه‌ فوق‌ يكي‌ از مهمترين‌ منابع‌ تحقيقاتي‌ ایران شناسان و اسلام شناسان آلمانی زبان‌ به‌ شمار مي‌آيد.

در حال حاضر هئیت تحریریه فصلنامه «اشپکتروم ایران» که مخاطبان آن در وهله ی اول بخش های اسلام شناسی، ایران شناسی و شرق شناسی دانشگاه های آلمان و نیز برخی دیگر از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی هستند، بنا دارند تا در رویکردی نوین، به معرفی ایران امروز، معرفی تشیع و گفتمان انقلاب اسلامی توجه بیشتری مبذول دارند، تا بدین ترتیب گامی هرچند کوچک را در جهت مقابله با «اسلام هراسی»، «ایران هراسی» که متأسفانه در غرب و بویژه در کشور آلمان شایع است، بردارند و همچنین به نیاز شمار فراوانی از پژوهش گران بی غرض، که خواهان درک و فهمیدن اسلام و تشیع از منابع اصیل آن هستند پاسخ درخور و مناسب دهند.

امید می رود با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران و دانشگاهیان، اشپکتروم ایران بتواند در انتشار دوره جدید خود نیازهای فرهنگی مخاطبین فرهیخته جامعه آلمانی را در حوزه ایران شناسی، اسلام شناسی برآورده نماید.