فراخوان مقاله:

فصلنامه Spektrum Iran به صاحب امتیازی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در آلمان که از شماره 1 سال 2014 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به احراز رتبه علمی پژوهشی گردیده است با بیست و هشت سال سابقه انتشار دارد در صدد معرفی همه ابعاد فرهنگی کشور عزیزمان ایران از لحاظ علم، فلسفه و تاریخ است.
نشریه اشپکتروم نشریه ای با موضوعات فلسفه میان فرهنگی  به صورت فصلنامه و به زبان آلمانی منتشر می شود. هر شماره از نشریه حاوی شش مقاله است و هر شماره از آن به یک موضوع تخصصی اختصاص داده می شود. در هر دفتر سه مقاله از دانشمندان آلمانی و سه مقاله از دانشمندان ایرانی منتشر می شود.

دفاتر سال 2016 به چهار موضوع اختصاص داده خواهد شد:

1- جهاد چیست؟
2- هویت چیست؟
3- آزادی چیست؟
4- اعتدال چیست؟

پرسش کلیدی دفاتر این است که جهاد چیست و چه نقشی در زندگی و روابط ما انسانها دارد؟ آزادی چه تعاریفی دارد و نقشش در زندگی و روابط ما انسانها چیست؟ هویت یعنی چه و چه نظریه هایی پیرامون هویت وجود دارد و هویت چه نقشی در زندگی و روابط ما انسانها بازی می کند؟ و سرانجام اعتدال یعنی چه و چگونه می توانیم با برقراری اعتدال زندگی بهتری برای خود و همنوعانمان بسازیم؟

بدين وسيله از كليه صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از استادان، مديران و برنامه ريزان، دانشجويان، كارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل مي آيد، مقالات علمي- پژوهشي خود را با موضوعات فوق از طريق فرم دريافت مقاله ارسال نموده تا با ذكر نام نويسندگان منتشر گردد.

شرايط پذيرش مقاله:
1 – مقالات می تواند به هریک از زبان های آلمانی، انگلیسی یا فارسی باشد.
2 – مقاله در جايي چاپ و يا هم زمان براي نشريه ديگري ارسال نشده باشد.

3 – مقاله ارسالي باید تحقيقي و حاصل پژوهش نويسندگان و حاوی نوآوری باشد.

4 – مقالات در ارتباط با حوزه تخصصي نشريه باشد.

5 – مقالات مي تواند مستخرج از پايان نامه و با تأييد استاد راهنما باشد.

6- نشريه در رد يا پذيرش مقالات و ويرايش آن ها آزاد است.

دوستان گرامی، یقینا مشارکت شما و ارسال مقالات علمی پژوهشی به نشریه اشپکتروم ایران، باعث افتخار ما و گامی بزرگ در معرفی و اعتلای کشور عزیزمان ایران اسلامی خواهد بود.

در صورت نیاز می توانید از طریق تلگرام یا واتس آپ با شماره زیر تماس حاصل نمایید:
004917624686862
دکتر حمید رضا یوسفی
سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی اشپکتروم (Spektrum Iran)